0

Din indkøbskurv er tom.

Filtrering
Kategori
  1. Anti-Graffiti (2)
  2. Anti-skimmel (17)
Størrelse
Anvendelsesområde

 Gratis levering

  • Flueben til infoboks Altid gra­tis le­ve­ring
  • ...på alle ordrer ...helt til døren

Alle mindre ordrer le­ve­res med pak­ke­post til døren og stør­re or­drer le­ve­res med fragt­mand.
Gæl­der al­le adres­ser i Dan­mark.
(ved le­ve­ring til Grøn­land og Færøerne læs her).

 30 dages returret

  • Flueben til infoboks 14 dages fuld for­try­del­ses­ret
  • Flueben til infoboks Hele 30 da­ges re­tur­ret

For­try­der du dit køb el­ler har du købt for me­get til dit pro­jekt, så sen­der du ba­re det u­brug­te til­ba­ge. Læs vo­res han­dels­be­tin­gel­ser for me­re in­for­ma­tion.

 Kundeservice

Finder du ikke lige det du sø­ger el­ler har du spørgsmål, så kon­takt os en­de­lig. Ring eller skriv, vi er kun et klik væk og bræn­der for at hjæl­pe vo­res kun­der. *Vi besvarer emails inden for 24 timer i hver­dage­ne.

 70 555 300

Vi er klar til at hjælpe dig på tele­fon og mail. Åbningstider:
7.00 - 17.00
lørdag: 9.00 - 14.00
(søndag: lukket)
 

 Betaling

Hos JordensFarver.dk kan du be­ta­le med de mest al­min­de­li­ge be­ta­lings­kort samt Mobile­Pay og bank­over­før­sel.
Du kan også vælge en bekvem afbetaling med ViaBill.

Betalingsmuligheder hos Jordens Farver ApS

ANTI

Aktiv forebyggelse

Jordens Farver fører en række produkter til aktiv fore­byg­gelse og be­kæmpelse af skimmel­svamp, mug og alger. Skimmel­svamp dannes i fugtige og dår­ligt venti­lerede miljøer og kan give meget al­vorlige hel­breds­problemer, selv efter kort tids eks­ponering.

Med COMBAT serien og andre skimmel­hæmmende pro­dukter, ønsker vi at tilbyde vores kunder en komplet løsning til elimine­ring af skimmel, mug og alger.
Til vægge og facader til­byder vi COMBAT 222 til afrensning af angrebne områder og COMBAT 333, et fore­byg­gende des­infi­cerende produkt til på­smøring før maling, samt anti-skimmel additiv COMBAT 444 til vand­baseret maling og puds.

Serien tæller også tre for­skel­lige fær­dige anti skimmel malinger. COMBAT 999 EW - en vand­baseret mat anti-skimmel maling til inden­dørs brug. Særligt egnet til rum med høj luft­fugtig­hed og tendens til skimmel­dan­nelse. COMBAT 999 EW er beriget med ekstra hvid-pigmentering og har høj ånd­barhed for et bedre inde­klima.
COMBAT 6000 - en vand­baseret mat vask­bar anti-skimmel maling til inden­dørs brug. Med sin gode dække­evne og høje ånd­barhed, er den sær­ligt vel­egnet til reno­vering af tid­ligere in­ficerede lokaler. SUPERCONFORT - en vand­baseret isolerende anti-kondens maling til inden­dørs brug. Med både anti-skimmel middel og beriget med mikro­sko­piske glas­kugler, som isolerer under­laget, er denne maling særligt vel­egnet til rum med kon­dens­dan­nelse (våd­rum, bade­værelser, kældre m.m.)

Hos Jordens Farver går vi rigtig meget op i bære­dygtighed og sund­hed, derfor fører vi mange natur­pro­dukter med sær­lige egen­skaber. Pro­dukter der er baseret på råvarer som kalk og marmor, er fra naturens side skimmel- og alge-hæmmende, grundet deres alkaliske natur og høje ånd­barhed. Se f.eks. MARMO ANTICO, INTONACHINO MINERALE, ANTICA CALCE ELITE m.fl.

I vores Anti-program finder du også ISOGRAFF - en ånd­bar u­synlig bar­riere til be­skyt­telse mod vand og snavs på mine­ralske over­flader. En sam­men­sæt­ning af for­skel­lige vokse gør ISOGRAFF til en fremragende beskyttelse mod snavs, atmosfærisk forurening og ikke mindst graf­fiti, da den mind­sker ind­træng­ning i over­fladen.
ISOGRAFF er let at på­føre og let at fjerne med varmt vand, facader og vægge ved­lige­holdes derfor nemt igen og igen. ISOGRAFF er et natur­produkt der “fryser” over­fladens ud­seende, be­grænser be­hovet for at male og for­længer leve­tiden for facader og vægge.