Filtrering
Størrelse
Anvendelsesområde

Senest viste varer

  1. Pavan 864
  2. VeroMetal Sample Book

    Sample Book - VeroMetal

    Ekskl. moms: 638,08 kr Inkl. moms: 797,60 kr

 Gratis levering

  • Flueben til infoboks Altid gra­tis le­ve­ring
  • ...på alle ordrer ...helt til døren

Alle mindre ordrer le­ve­res med pak­ke­post til døren og stør­re or­drer le­ve­res med fragt­mand.
Gæl­der al­le adres­ser i Dan­mark.
(ved le­ve­ring til Grøn­land og Færøerne læs her).

 30 dages returret

  • Flueben til infoboks 14 dages fuld for­try­del­ses­ret
  • Flueben til infoboks Hele 30 da­ges re­tur­ret

For­try­der du dit køb el­ler har du købt for me­get til dit pro­jekt, så sen­der du ba­re det u­brug­te til­ba­ge. Læs vo­res han­dels­be­tin­gel­ser for me­re in­for­ma­tion.

 Kundeservice

Finder du ikke lige det du sø­ger el­ler har du spørgsmål, så kon­takt os en­de­lig. Ring eller skriv, vi er kun et klik væk og bræn­der for at hjæl­pe vo­res kun­der. *Vi besvarer emails inden for 24 timer i hver­dage­ne.

 70 555 300

Vi er klar til at hjælpe dig på tele­fon og mail. Åbningstider:
7.00 - 17.00
lørdag: 9.00 - 14.00
(søndag: lukket)
 

 Betaling

Hos JordensFarver.dk kan du be­ta­le med de mest al­min­de­li­ge be­ta­lings­kort samt Mobile­Pay og bank­over­før­sel.

Betalingsmuligheder hos Jordens Farver ApS

ANTI

Aktiv forebyggelse

Jordens Farver fører en række produkter til aktiv fore­byg­gelse og be­kæmpelse af skimmel­svamp, mug og alger. Skimmel­svamp dannes i fugtige og dår­ligt venti­lerede miljøer og kan give meget al­vorlige hel­breds­problemer, selv efter kort tids eks­ponering.

Hos Jordens Farver går vi rigtig meget op i bære­dygtighed og sund­hed, derfor fører vi mange natur­pro­dukter med sær­lige egen­skaber. Pro­dukter der er baseret på råvarer som kalk og marmor, er fra naturens side skimmel- og alge-hæmmende, grundet deres alkaliske natur og høje ånd­barhed. Se f.eks. MARMO ANTICO, INTONACHINO MINERALE, ANTICA CALCE ELITE m.fl.