Senest viste varer

 1. Pavan 864
 2. VeroMetal Sample Book

  Sample Book - VeroMetal

  Ekskl. moms: 638,08 kr Inkl. moms: 797,60 kr

 Gratis levering

 • Flueben til infoboks Altid gra­tis le­ve­ring
 • ...på alle ordrer ...helt til døren

Alle mindre ordrer le­ve­res med pak­ke­post til døren og stør­re or­drer le­ve­res med fragt­mand.
Gæl­der al­le adres­ser i Dan­mark.
(ved le­ve­ring til Grøn­land og Færøerne læs her).

 30 dages returret

 • Flueben til infoboks 14 dages fuld for­try­del­ses­ret
 • Flueben til infoboks Hele 30 da­ges re­tur­ret

For­try­der du dit køb el­ler har du købt for me­get til dit pro­jekt, så sen­der du ba­re det u­brug­te til­ba­ge. Læs vo­res han­dels­be­tin­gel­ser for me­re in­for­ma­tion.

 Kundeservice

Finder du ikke lige det du sø­ger el­ler har du spørgsmål, så kon­takt os en­de­lig. Ring eller skriv, vi er kun et klik væk og bræn­der for at hjæl­pe vo­res kun­der. *Vi besvarer emails inden for 24 timer i hver­dage­ne.

 70 555 300

Vi er klar til at hjælpe dig på tele­fon og mail. Åbningstider:
7.00 - 17.00
lørdag: 9.00 - 14.00
(søndag: lukket)
 

 Betaling

Hos JordensFarver.dk kan du be­ta­le med de mest al­min­de­li­ge be­ta­lings­kort samt Mobile­Pay og bank­over­før­sel.

Betalingsmuligheder hos Jordens Farver ApS

Om Jordens Farver

Jordens Farver er forhandler af specielle malingprodukter og af marmor- og kalkbaserede produkter til vægge, gulve og facader, indendørs og udendørs.

Vi ønsker at tilbyde naturlige og bære­dygtige alternativer til traditionel maling, puds, fliser, væv og tapeter og samtidig få design og dekoration tilbage i de traditionelle hånd­værk. Hos Jordens Farver har vi en klar mission; At fremme anvendelsen af:

 • bæredygtige og natur­lig materia­ler i den danske bygge­branche
 • materialer der natur­ligt hæmmer dannel­sen af skimmel og svamp
 • allergivenlige og ånd­bare materialer der aktivt bi­drager til et sun­dere inde­klima

Vores vision med Jordens Farver er klar; vi vil inspirere vores kunder til at vælge smukke og dekorative løs­ninger til hjem og arbejds­pladser, frem for de efter­hånden traditionel­le hvide vægge. At skabe dekorative og smukke om­givelser er sundt for sjælen og godt for humøret.
Samtidig er en lige så vigtig del af vores vision, at fremme an­vendel­sen af natur­lige og bære­dygtige produkter. Produkter som aktivt bidrager til et bedre inde­klima, har et lavt ind­hold af skade­lige stof­fer og er frem­stil­let på en bære­dygtig måde. Du vil der­for kunne finde bla. LCA certificeringer og andre miljø - og sund­heds­mærk­nin­ger på vores produkter.
Vi arbejder hver dag på at gøre Jordens Farver til så bære­dygtig en virk­som­hed som muligt. Vi vil være en virk­som­hed med trivsel og glade med­arbej­dere, der bidrager til en bedre fremtid.

Historien

Interessen startede for mange år siden. De rene natur­produkter af kalk og knust marmor, de mange deko­rative mulig­heder og de spæn­dende traditioner inspirerede os og åbnede en verden af mulig­heder.
Marmorpuds (stucco Lustro) og de gamle italienske hånd­værk og tek­nik­ker, der går mere end 2000 år tilbage, er lige så brug­bare i dag, som de var i det antikke Rom. Igennem årene har vi fået produkterne og hånd­værket op under neglene.

Med mere end 10 års erfaring er de uanede dekorative og krea­tive muligheder, blevet en passion og passionen er i dag blevet til en mission; Vi vil sætte kulør på verden, gøre mennesker gladere og sundere og sam­tidig efter­lade et bedre klima til den næste generation.
Ovenpå vores fag­lige uddannelser, er vi oplært af flere italiensk lære­mestre og har lavet alt fra søjler og facader til køkkener, bade­værelser, butikker, show­rooms, restauranter og meget mere. Vi har siden 2008 rådgivet og under­vist i anvendte teknik­ker og op­arbej­det stor erfaring med både produkter og hånd­værk. Med Jordens Farver vil vi:

 • Tilbyde de bedste produkter i det danske marked
 • Yde den bedste kunde­service og tek­niske support
 • Understøtte kommunika­tionen om miljø og indeklima

Virksomhedsoplysninger

Kontaktoplysninger:

Jordens Farver ApS
Farvervej 10
7600 Struer
Tlf. 70 555 300
CVR: 37913855

Bankoplysninger:

Bank: Vestjysk Bank
Reg: 7602
Konto: 0001471909
IBAN: DK5376020001471909
SWIFT-adresse/BIC: VEHODK22

Revisor

Revision Limfjord
Ved Fjorden 25
7600 Struer
Telefon 9617 7100
www.revisionlimfjord.dk