Filtrering
Størrelse
Anvendelsesområde

Senest viste varer

  1. VeroMetal Sample Book

    Sample Book - VeroMetal

    Ekskl. moms: 638,08 kr Inkl. moms: 797,60 kr
  2. Pavan 864

 Gratis levering

  • Flueben til infoboks Altid gra­tis le­ve­ring
  • ...på alle ordrer ...helt til døren

Alle mindre ordrer le­ve­res med pak­ke­post til døren og stør­re or­drer le­ve­res med fragt­mand.
Gæl­der al­le adres­ser i Dan­mark.
(ved le­ve­ring til Grøn­land og Færøerne læs her).

 30 dages returret

  • Flueben til infoboks 14 dages fuld for­try­del­ses­ret
  • Flueben til infoboks Hele 30 da­ges re­tur­ret

For­try­der du dit køb el­ler har du købt for me­get til dit pro­jekt, så sen­der du ba­re det u­brug­te til­ba­ge. Læs vo­res han­dels­be­tin­gel­ser for me­re in­for­ma­tion.

 Kundeservice

Finder du ikke lige det du sø­ger el­ler har du spørgsmål, så kon­takt os en­de­lig. Ring eller skriv, vi er kun et klik væk og bræn­der for at hjæl­pe vo­res kun­der. *Vi besvarer emails inden for 24 timer i hver­dage­ne.

 70 555 300

Vi er klar til at hjælpe dig på tele­fon og mail. Åbningstider:
7.00 - 17.00
lørdag: 9.00 - 14.00
(søndag: lukket)
 

 Betaling

Hos JordensFarver.dk kan du be­ta­le med de mest al­min­de­li­ge be­ta­lings­kort samt Mobile­Pay og bank­over­før­sel.

Betalingsmuligheder hos Jordens Farver ApS

Maling

Maling er ikke bare maling

Hos Jordens Farver går kvalitet og funk­tionalitet hånd i hånd med vores ønske om, at for­bedre inde­klimaet i danske hjem og arbejds­miljøer. En maling skal ikke alene være flot og hold­bar, den skal være sund for men­ne­sker og bære­dygtig for mil­jøet.

Vores malinger byder på matte og ånd­bare over­flader med et blødt udtryk der er be­hage­ligt både at kig­ge på og røre ved. Sæt kulør på dine om­givel­ser og mærk for­andrin­gen. Vores effekt­malinger som MARCOPOLO, ANTICA CALCE ELITE m.fl. har deres helt egen farve­palet­te, desig­net til op­timal dekorativ sam­men­sæt­ning af pro­dukt og farve­pigmenter. Se mulig­heder­ne under de enkelte pro­dukter.