0

Din indkøbskurv er tom.

Filtrering
Kategori
  1. Marmorpuds (6)
  2. Primers/Grunder (3)
  3. Finish/Beskyttelse (2)
Størrelse
Anvendelsesområde

 Gratis levering

  • Flueben til infoboks Altid gra­tis le­ve­ring
  • ...på alle ordrer ...helt til døren

Alle mindre ordrer le­ve­res med pak­ke­post til døren og stør­re or­drer le­ve­res med fragt­mand.
Gæl­der al­le adres­ser i Dan­mark.
(ved le­ve­ring til Grøn­land og Færøerne læs her).

 30 dages returret

  • Flueben til infoboks 14 dages fuld for­try­del­ses­ret
  • Flueben til infoboks Hele 30 da­ges re­tur­ret

For­try­der du dit køb el­ler har du købt for me­get til dit pro­jekt, så sen­der du ba­re det u­brug­te til­ba­ge. Læs vo­res han­dels­be­tin­gel­ser for me­re in­for­ma­tion.

 Kundeservice

Finder du ikke lige det du sø­ger el­ler har du spørgsmål, så kon­takt os en­de­lig. Ring eller skriv, vi er kun et klik væk og bræn­der for at hjæl­pe vo­res kun­der. *Vi besvarer emails inden for 24 timer i hver­dage­ne.

 70 555 300

Vi er klar til at hjælpe dig på tele­fon og mail. Åbningstider:
7.00 - 17.00
lørdag: 9.00 - 14.00
(søndag: lukket)
 

 Betaling

Hos JordensFarver.dk kan du be­ta­le med de mest al­min­de­li­ge be­ta­lings­kort samt Mobile­Pay og bank­over­før­sel.
Du kan også vælge en bekvem afbetaling med ViaBill.

Betalingsmuligheder hos Jordens Farver ApS

Naturprodukter

Bedre tider for dig og for naturen

Hos Jordens Farver er vores vigtigste mission, at udbrede brugen af bære­dyg­tige natur­pro­dukter i Danmark. Det er ikke til alle formål man kan anvende natur­produkter, men der hvor man kan, synes vi man har en for­plig­telse. Ikke alene for mil­jøet men også for men­neskers sund­hed og trivsel.

Vores naturprodukter er fri for til­sætnings­stoffer som MI, APEO, formal­dehyd, blød­gørerer eller andre syn­te­tiske stof­fer der kan frem­kalde aller­giske reak­tioner eller være skade­lige på lang sigt.
Vi kender i dag ikke alle de lang­sigtede ef­fekter, af mange for­skel­lige til­sætnings­stoffer. Vi synes derfor der er gode grunde til, at lade tvivlen komme miljøets og vores egen sund­hed til gode - både for de der an­vender pro­dukterne og dem der lever med dem bagefter.

Bygninger har, som mennesker, brug for at kunne ånde. Brugen af ånd­bare, eller diffusions­åbne pro­dukter ude og inde, er med til at sikre byg­ningens evne til at mod­stå skader for­år­saget af fugt.
Inden­dørs er en ånd­bar væg­be­klædning bl.a. med til, at regulere luft­fugtig­heden ned på et niveau der mind­sker dan­nel­sen af støv, risiko for mug og skimmel­svamp og generelt usundt indeklima.
Udendørs vil den åndbare over­flade lige­ledes kunne ab­sor­bere og igen let komme af med fugt. Det mind­sker risi­koen for op­hob­ning af fugt i mur­værket og sikrer en sund og lang­tids­hold­bar bygning.

De rene produkter har en natur­lig skønhed. Der opstår noget helt specielt når man dekorerer med natur­produkter som kalk, knust marmor, vokse m.m. Den silke­bløde matte finish fra kalk­produkterne og de utroligt smukke vægge i marmor­puds får et meget organisk og natur­ligt ud­seende - Uanset om man er til ens­artede kalk-matte vægge i ned­tonede jord­farver eller blank­poleret marmor­puds med levende farver og spil i over­fladen, så er produkterne visuelt betagende, behage­lige at røre ved og i stand til at løfte byg­ninger og ind­retning højt over standard.